Altanpartner

Massevis af muligheder som Altanpartner

Velkommen til vores Altanpartner. Et samarbejdskoncept, som åbner døre for professionelle i byggebranchen. Læs mere om ordningen her.

Altanpartner er et gensidigt samarbejdskoncept mellem Windoor Danmark og professionelle i byggeindustrien over hele landet. Kort fortalt: Vi bidrager med produkter og specifik altanviden. Altanpartnerne bidrager med deres faglige viden og de rette kompetencer til altanmontage.

Sådan fungerer ordningen
I Windoor Danmark har vi mange års erfaring med altansager. Vi har længe arbejdet tæt sammen med alle byggeriets parter og ligger inde med specifik viden om altanfremstilling og altankonstruktioner. Den viden vil vi gerne dele med og uddanne landets kommende Altanpartnere i.
Altanpartnerne vil typisk være mindre entreprenørvirksomheder, som kan bidrage med fagspecifik viden, kompetencer ift. bygningsarbejder og tæt dialog med slutkunden. 

Kontraktforholdet til kunden har Altanpartneren som oftest, mens Windoor Danmark agerer leverandør af altaner og projekteringsydelser. Altanerne leveres som færdige byggesæt – helt klar til at blive monteret af Altanpartneren.

Det er et samarbejde, som åbner mange døre.

Udvidelse af forretningen og attraktive priser
Altanpartnerskabet giver gode muligheder for mindre entreprenører, som ønsker at udvide deres forretning. Altanmarkedet er præget af få, men store spillere. Vi vil gerne give entreprenørvirksomhederne mulighed for at komme ind på dette marked.

Samtidig er konceptet med til at skabe konkurrence. Det gør det fordelagtigt for slutkunden, som kan drage nytte af de attraktive, konkurrencedygtige priser.

Uddannelse af Altanpartnerne
Første step på vejen mod at blive Altanpartner er oplæring i den sikre altanmontage. For os er sikkerhed altafgørende. Derfor er alle vores produkter grundigt beregnet og godkendt af eksterne rådgivende ingeniører, mens vores stålkonstruktioner er CE-mærket.

Vi sammensætter et individuelt uddannelsesforløb tilpasset den enkelte entreprenør. Forløbet er individuelt, da niveauet af kompetencer og erfaring kan variere.
I løbet af tre dage på både byggeplads og på vores hovedkontor i Roskilde bliver de kommende Altanpartnere uddannet både i teori og praksis. Vi vil bl.a. gennemgå vores produktsortiment, gældende regler, sikkerhedsforanstaltninger og altanmontage.

Vi afholder omkostninger til oplæringen, inklusive forplejning, men eksklusive eventuelle rejse- og overnatningsomkostninger.

Løbende support og evaluering
Når oplæringen er afsluttet, starter den kontinuerlige support- og sparringsproces. Windoor Danmark tilbyder eksempelvis teknisk support, når ansøgningen om byggetilladelse skal udarbejdes. 

Når byggeprojektet er afleveret, undersøger vi både kunders og slutkunders tilfredshed med projektforløbet fra start til slut. Undersøgelsens resultater vil blive tilgængelige for Altanpartneren.

Samtidig forpligtiger Altanpartneren sig til at medvirke i indsamlingen af besvarelser fra slutkunden samt at deltage i evalueringen med egen besvarelse.
Altanpartneraftalen evalueres minimum én gang årligt, hvor det forløbne års projekter og salg gennemgås og kommenteres af Altanpartneren og Windoor Danmark. Ved evalueringen aftales mål og planer for det kommende års samarbejde.

Er du interesseret i at blive Altanpartner? Så hører vi meget gerne fra dig på telefon 8818 5858 eller mail til Jesper: jesper.larsson@sunparadise.com