CE mærkning af altaner udført i stål/aluminium i henhold til EN1090

Siden 1. juli 2014 er det i Danmark blevet obligatorisk, at aluminium- og stålkonstruktioner, som indgår i bærende konstruktioner, skal CE-mærkes i henhold til EN1090-2 (stål) og EN1090-3 (aluminium). Det vil sige, at konstruktionerne skal være produceret under forhold i en produktionsenhed, som er certificeret i henhold til EN1090.

Hvad betyder det så for en altankonstruktion? Ja, i Danmark er det ofte ikke altanentreprenøren, som selv forestår produktionen af de enkelte aluminium- og stålkonstruktioner. Altanentreprenøren køber dem hos specialister på området. Da altanentreprenøren har ansvaret for den ingeniørmæssige projektering i en totalentreprise, har altanentreprenøren også ansvaret for designet af aluminium- eller stålkonstruktionen. Det stiller det krav til altanentreprenøren om at have styr på sine leverandører med hensyn til CE-mærkningen.

Hvis man som bygherre ikke specifikt er opmærksom på dette, så kan man uforvarende komme til at købe en altan, som i bund og grund er ulovlig, og som i yderste konsekvens kan kræves fjernet. Myndighederne vil i de kommende år skærpe fokus på denne nye CE-mærkning i form af kontrolbesøg på byggepladser.

Derfor anbefaler Windoor, at du ved prisindhentning specificerer kravene til det konstruktive i de bærende dele af de nye altaner som f.eks.:

Konstruktioner skal kostrueres i henhold til Eurocode:

  • DS/EN 1990 Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
  • DS/EN 1991 Eurocode 1 Laster for bærende konstruktioner
  • DS/EN 1993 Eurocode 3 Stålkonstruktioner
  • DS/EN 1999 Eurocode 9 Aluminiumskonstruktioner

Aluminium- og stålkonstruktioner i de bærende dele skal udføres i henhold til EN 1090:

  • DS/EN 1090-1 Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter
  • DS/EN 1090-2 Tekniske krav til stålkonstruktioner
  • DS/EN 1090-3 Tekniske krav til aluminiumskonstruktioner

Altanleverandøren bør ved tilbudsafgivelsen bekræfte og i givet fald kunne dokumentere, at det tilbudte opfylder ovenstående kriterier. Ved den senere udførelse af entreprisen skal dokumentation for CE-mærkning af altankonstruktioner forefindes i kvalitetssikringen.