Windoor Danmarks persondatapolitik

Beskyttelse af personlige oplysninger

Gælder fra den 25. maj 2018

 

Dataansvarlig 
Den dataansvarlige er Windoor Danmark A/S, Ledreborg Alle 130J, DK-4000 Roskilde, Danmark.
 
Generelt
Windoor Danmark A/S lægger stor vægt på, at brugerne af vores website informeres, mht. hvornår og til hvilke formål personoplysninger behandles.
 
Windoor Danmark A/S forbeholder sig ret til at ændre denne information om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden. Du bør derfor læse denne information om beskyttelse af personlige oplysninger med jævne mellemrum. Datoen for den aktuelle version på det pågældende tidspunkt (gyldig fra) kan findes i starten af informationen om beskyttelse af personlige oplysninger.
 
Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger betyder alle oplysninger, der relaterer til en identificeret eller identificerbar fysisk person (f.eks. navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato eller e-mailadresse).
 
Generelt kan du bruge vores websted uden at angive nogen personoplysninger. Brugen af visse webstedstjenester kræver muligvis, at der angives personoplysninger, for eksempel ved tilmelding til et nyhedsbrev, hvis man vil opslå en kommentar i vores forum, foretage et køb eller deltage i en lodtrækning/konkurrence. 
 
Personoplysninger behandles derfor ikke som en selvfølge, men nærmere kun under bestemte forhold og til specifikke formål. 
 
Hvornår behandles personoplysninger i forbindelse med Windoor Danmark A/S’ website?
For at kunne levere Windoor Danmark A/S’s onlinetjenester behandler Windoor Danmark A/S eller tredjeparter personoplysninger i forbindelse med:
A. Website: Personoplysninger behandles vha. logfiler, cookies, analyseværktøjer og plugins for sociale medier og andre udbydere. 
B. Samarbejdsværktøj: Personoplysninger behandles for at gøre det muligt for formidlere/mellemled og partnere at bruge vores samarbejdsværktøj. 
C. Digital post (nyhedsbrev): Personoplysninger behandles på grundlag af dit samtykke, når du tilmelder dig digital post. 
D. Kontaktformularer: Personoplysninger behandles via en kontaktformular for at kunne håndtere anmodninger fra webstedsbrugere, distribuere bestilte brochurer og reservere vores showroom.
 
Til hvilket formål behandles personoplysninger?
 • Optimering af webstedet (f.eks. markedsundersøgelse og måling af internetpublikum) 
 • Personlig tilpasning af website for brugere 
 • Tildeling af brugeradgang til vores samarbejdsværktøjer for formidlere/mellemled og partnere
 • Distribution af digital post (e-mailnyhedsbreve) og bestilte brochurer
 • Håndtering af anmodninger, klager og forespørgsler fra brugere
 • Planlægning af anmodninger om reservation af vores showroom
 • Garanti for datasikkerhed for brugerne af vores website
 
På hvilket juridisk grundlag behandler Windoor Danmark A/S personoplysninger?
For så vidt at vi opnår dit samtykke til at behandle personoplysninger, tjener dit samtykke som retsgrundlaget for det. Dette er f.eks. tilfældet i forbindelse med digital post. 
 
Vi behandler også dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse. Dette omfatter behandling med følgende formål:
 • optimering og personlig tilpasning af vores websted
 • garanti for datasikkerhed
 • håndtering af dine anmodninger, klager og forespørgsler 
 • tildeling af adgang til vores samarbejdsværktøj for partnere og formidlere/mellemled
 • organisering af et besøg i vores showroom, som du har anmodet om via vores onlineformular
 • indgåelse og opfyldelse af virksomhed-til-virksomhed-kontrakter (via samarbejdsværktøj/begrænset område)
 
I det omfang, at personoplysninger behandles på grundlag af en retlig forpligtelse, tjener dette som retsgrundlaget. Dette kan f.eks. være tilfældet i forbindelse med videregivelsen af personoplysninger til tredjeparter eller opbevarings- eller tilbageholdelsesperioder. 
 
Videregivelsen af personoplysninger til tredjeparter
Videregives personoplysninger til tredjeparter?
Generelt videregiver vi kun dine personoplysninger til tredjeparter for så vidt, at vi har en legitim interesse i at gøre det, eller hvis du har givet dit samtykke til det. 
 
Desuden videregives dine oplysninger muligvis til tredjeparter for så vidt, at vi kan være tvunget til det i medfør af juridiske bestemmelser eller en bindende administrativ ordre eller retskendelse.
 
Anvendes tredjeparter til behandling af personoplysninger?
Vi bruger tredjeparts tjenesteudbydere til behandling af personoplysninger. Tjenesteudbydere er generelt involverede som såkaldte "databehandlere", som kun må behandle personoplysningerne for brugerne af vores websted i overensstemmelse med vores instruktioner. Din e-mailadresse vil f.eks. muligvis blive videregivet til en tjenesteudbyder, så udbyderen kan sende dig et nyhedsbrev, du har bedt om. 
 
Sendes personoplysninger til modtagere i et tredjeland (uden for Schweiz, EU eller EØS)?
Vi leverede også personoplysninger til tredjeparter, henholdsvis databehandlere, der ikke er baseret i EU/EØS eller Schweiz. I dette tilfælde sikrer vi forud for videregivelse, at modtageren enten sørger for et passende niveau af databeskyttelse (f.eks. på grundlag af en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for det relevante land, overensstemmelseserklæring for modtageren for EU-U.S. Privacy Shield, anvendelsen af standard kontraktbestemmelser for Den Europæiske Union), eller at vores brugere har afgivet deres samtykke.
 
Vi kan tilbyde dig en oversigt over tredjelandsmodtagerne sammen med en kopi af de betingelser, der helt specifikt er blevet aftalt for at sikre et passende niveau af databeskyttelse. Benyt venligst oplysningerne i afsnittet: Databeskyttelseskontakt til dette formål. 
 
Varighed af opbevarings- og tilbageholdelsesperioder  
Hvor længe tilbageholder Windoor Danmark A/S personoplysningerne?
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne levere vores webstedstjenester og tilknyttede tjenester, eller så længe vi har legitim interesse i at fortsætte med at opbevare dem. I alle andre tilfælde sletter vi dine personoplysninger med undtagelse af alle data, som det er påkrævet, at vi tilbageholder med henblik på at overholde juridiske forpligtelser (f.eks. tilbageholdelsesforpligtelser). Personoplysninger, for hvilke en tilbageholdelsesperiode er gældende, vil blive blokeret af os indtil udløbet af tilbageholdelsesperioden.
 
Brugerrettigheder 
Hvilke rettigheder har du som en registreret person?
 1. Registerindsigt: Brugere har ret til at anmode om bekræftelse fra den dataansvarlige, med hensyn til hvilke personoplysninger om dem der behandles, og om disse oplysninger overføres til et tredjeland.
   
 2. Ret til berigtigelse: Brugere har ret til at anmode den dataansvarlige om at rette alle forkerte eller ufuldstændige personoplysninger om dem.
   
 3. Ret til sletning: Brugere har ret til at anmode den dataansvarlige om straks at slette personoplysninger om dem, hvis disse oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, til hvilke de blev indsamlet eller behandlet. Det samme gør sig gældende, hvis den registrerede person tilbagetrækker sit samtykke eller gør indsigelse mod behandlingen, og den dataansvarlige ikke har nogen legitime interesse, der kan tilsidesætte dette krav, eller hvis personoplysningerne behandles på ulovlig vis. Den registrerede person kan desuden benytte denne rettighed i tilfælde, hvor den dataansvarlige er underlagt en lovmæssig forpligtelse til at slette disse personoplysninger, eller når personoplysningerne er blevet indsamlet data i forbindelse med informationssamfundstjenester. 
   
 4. Ret til begrænsning af behandling: Brugere har ret til at anmode om, at den dataansvarlige begrænser behandling. 
   
 5. Ret til at tilbagetrække samtykke: Brugere har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at tilbagetrække deres samtykke til behandlingen af alle personlysninger med tilknytning til dem til et eller flere formål af en hvilken som helst art, hvis behandlingen er baseret på deres udtrykkelige samtykke. Tilbagetrækningen af samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev indhentet, før det blev trukket tilbage.
   
 6. Ret til indsigelse: Brugere har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at gøre indsigelse mod behandlingen af alle personoplysninger, der er knyttet til dem, hvis behandlingen foregår på grundlag af den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesse. I de tilfælde, hvor personoplysninger behandles til direct marketing, har brugere en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod sådan behandling på et hvilket som helst tidspunkt.

Ret til at indbringe en klage over for tilsynsmyndigheden
Du har ret til at indbringe en klage over for en databeskyttelsesmyndighed. Det kan du gøre ved at kontakte den kompetente databeskyttelsesmyndighed for din bopæl eller forbundsstat eller den for os kompetente databeskyttelsesmyndighed. Det er:
 
Datatilsynet 
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
 
Hvordan kan du udøve dine rettigheder? 
I den forbindelse kontaktes: info@windoor.dk. Yderligere oplysninger kan findes under afsnittet: Databeskyttelseskontakt. 
 
Databeskyttelseskontakt
Du er velkommen til at kontakte os via e-mail på info@windoor.dk for oplysninger eller med forslag i forbindelse med databeskyttelse.
 
Vi kan kontaktes på følgende adresse:
 
Windoor Denmark A/S
Ledreborg Alle 130J
DK-4000 Roskilde
Danmark 

Persondatapolitik for Windoor Danmarks website

Logfiler
Hver gang du bruger internettet, overføres visse data automatisk fra din browser og gemmes i såkaldte logfiler.

 1. Information om browsertype og anvendt version 
 2. Brugerens operativsystem
 3. Brugerens udbyder af internettjenester
 4. Brugerens IP-adresse
 5. Dato og tidspunkt for adgang
 6. Websteder, hvorfra brugerens system får adgang til vores websted
 7. Websteder, der hentes af brugerens system via vores websted
 8. Navn på den downloadede fil
 9. Omfang af overførte data
 10. Rapportering om evt. vellykket download
 
Logfilerne gemmes af os for at undersøge fejl og af sikkerhedsgrunde. De gemmes i op til 10 dage, hvorefter de slettes. Logfiler, der skal tilbageholdes i længere perioder af hensyn til bevismateriale, udelukkes fra sletning, indtil den relevante hændelse er blevet gennemgået, og kan i visse tilfælde videregives til undersøgende myndigheder.
 
Cookies
Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der sendes, når en webside besøges, og tekstfilerne gemmes i brugerens browser. Hvis den tilsvarende webside besøges igen, vil brugerens browser sende cookiens indhold tilbage, og derved kan brugeren genkendes. 
 
Hvor længe opbevares cookies i browseren?
Nogle cookies slettes automatisk ved udgangen af browsersessionen (såkaldte sessionscookies), andre gemmes i brugerens browser i en nærmere angivet periode eller på ubestemt tid, og derefter sletter de sig selv (såkaldte midlertidige eller permanente cookies).
 
Blokering eller annullering af cookies?
Brug det nedenfor angivne link til at se, om cookies fra forskellige udbydere er blevet aktiveret, og hvis du gøre indsigelse mod, at dine data indsamles eller analyseres med deres cookies: www.youronlinechoices.com
 
Det er muligt at gøre indsigelse mod forskellige cookies generelt, især fra udbydere fra USA, ved at klikke på følgende link: optout.networkadvertising.org
 
Der kan findes omfattende oplysninger om cookies på følgende brugerportal: http://www.allaboutcookies.org/
 
Hvilke cookies bruger vi, og til hvilket formål?
Vi bruger cookies for at gøre vores websted mere brugervenligt og til at måle og analysere anvendelsen af vores websted. Nogle elementer af vores websted kræver, at den browser, der åbner webstedet, også kan identificeres efter skift til en anden side. Vi bruger også cookies på vores websted, der muliggør en analyse af brugernes browsingvaner.
 
Absolut nødvendige cookies
Nogle cookies er helt afgørende for at vi kan tilbyde vores onlinetjenester på en sikker måde. Denne kategori omfatter f.eks. cookies:
som bruges til at identificeres eller godkende vores brugere,
som midlertidigt gemmer visse oplysninger, der er blevet indtastet af brugere (f.eks. indhold af en onlineformular),
som gemmer bestemte brugerpræferencer (f.eks. søgning eller sprogindstillinger).
 
Analysecookies
Vi bruger analysecookies for at kunne foretage statistiske analyser af vores brugeres browsingvaner (f.eks. besøgte undersider og indtastede søgetermer).
 
Vedvarende cookies i forbindelse med sociale plugins
 
Indlejringen af sociale plugins resulterer ofte i, at plugincookies gemmes af udbydere.
 
Webanalyseværktøjer
Vi har brug for statistiske oplysninger for at kunne gøre vores websted mere brugervenligt og foretage markedsundersøgelser. 
 
Vi bruger følgende webanalyseværktøjer til dette formål. De anvendelsesprofiler, som genereres af de værktøjer, der bruger analysecookies, eller som stammer fra analyse af logfilerne, krydsrefereres ikke med personoplysninger. Enten anvender værktøjerne ikke brugernes IP-adresse overhovedet, eller også forkorter de dem straks efter indsamling. Udbyderne af webanalyseværktøjer behandler kun data som databehandlere i overensstemmelse med vores instruktioner og ikke til deres egne formål. 
 
For hvert webanalyseværktøj kan du finde oplysninger vedrørende den tilknyttede udbyder samt oplysninger om, hvordan du kan gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af data med værktøjet. Bemærk venligst i forbindelse med værktøjer, der fungerer med fravalgscookies, at fravalgsfunktionen er enheds- eller browserspecifik og generelt kun gælder for den specifikke slutenhed eller browser, der anvendes. Derudover kan du også forhindre, at der overhovedet genereres anvendelsesprofiler, ved at deaktivere cookies generelt.
 
 • Google Analytics: Google Analytics leveres af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi bruger Google Analytics sammen med den ekstra funktion til anonymisering af IP-adresse, som tilbydes af Google: Det betyder, at IP-adresser allerede generelt vil blive anonymiseret af Google i EU, og kun i helt særlige tilfælde ikke før de når USA, og i dette tilfælde vil de kun blive opbevaret i forkortet form. Du kan gøre indsigelse mod indsamlingen og analysen af dine data gennem dette værktøj ved at downloade og installere den tilgængelige browserplugin via følgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
 
Sociale plugins (plugins)
Hvad er plugins?
Plugins muliggør integration af sociale medier på Windoor Danmark A/S's websted. De forskellige udbydere af plugins omtales i det følgende samlet som "plugin-udbydere".
 
Plugins deaktiveres som standardindstilling for at forhindre automatisk videregivelse af brugeroplysninger til udbydere. Det er først efter, at brugeren klikker på plugin'et (Shariff-plugin), at det aktiveres, og oplysninger overføres. Lofiler (inklusive IP-adressen) overføres dermed af din internetbrowser direkte til en server hos den relevante plugin-udbyder og gemmes muligvis på denne lokation. Denne server kan befinde sig uden for EU eller EØS (f.eks. i USA).
 
Vil du forhindre aktivering af plugins?
Hvis du ikke ønsker, at der udveksles oplysninger mellem dig og sociale medier, bør du logge af sociale medier, inden du bruger Windoor Danmark A/S's websted. Desuden bør du aktivere privat tilstand i din browser. 
 
Det er desuden også hensigtsmæssigt at deaktivere eller begrænse cookies i dine browserindstillinger for at forhindre tredjeparter i at kunne overvåge dine browsingvaner. Du kan generelt også fuldstændig forhindre indlæsning af plugins ved at benytte tilføjelsesprogrammer for din browser (såkaldte "script blockers").
 
Har Windoor Danmark A/S nogen som helst indflydelse på omfanget af data, der behandles af plugins?
Plugins er uafhængige udvidelser for plugin-udbyderen. Windoor Danmark A/S har derfor ingen indflydelse på omfanget af data, der indsamles og gemmes af plugin-udbyderne via plugins. Hvis nogen af de navngivne plugin-udbydere har gemt en cookie på din enhed, vil den muligvis registrere dine browsingvaner og generere detaljerede anvendelsesprofiler ved sporing af data. 
 
Du kan finde yderligere oplysninger i de relevante udbyderes meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger vedrørende det formål, til hvilket oplysningerne indsamles, i hvilket omfang det forekommer og den videre behandling og anvendelse af dine personoplysninger, som foretages af plugin-udbyderen, sammen med dine rettigheder og konfigurationsmuligheder med henblik på at beskytte dine personoplysninger. Vi anvender sociale plugins ("plugins") fra følgende udbydere på vores websted:
 
 • Plugins fra det sociale netværk Facebook: Facebook drives under www.facebook.com af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA og under www.facebook.de af Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins, og hvordan de ser ud, på : http://developers.facebook.com/docs/plugins. Oplysninger om databeskyttelse på Facebookkan findes på: www.facebook.com/policy.php
   
 • Plugins fra LinkedIn: LinkedIn drives af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA ("LinkedIn"). Du kan finde en oversigt over LinkedIn-plugins, og hvordan de ser ud, på: https://developer.linkedin.com/plugins#; Oplysninger om databeskyttelse på LinkedIn kan findes på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   
 • Plugins fra Google+ og YouTube: Google+ drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Du kan finde en oversigt over Google+ plugins, og hvordan de ser ud, på: https://developers.google.com/+/plugins. Oplysninger om databeskyttelse på Google+ kan findes på: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
 
Samarbejdsværtøj/begrænset område
Vi tilbyder partnere og formidlere/mellemled at bruge vores samarbejdsværktøj/begrænset område. Det indeholder oplysninger om markedsføring og salg, som f.eks. produktoplysninger og referenceark samt tekniske oplysninger, som f.eks. installationsvejledninger, bestillingssedler og bruger- og plejevejledninger. De personoplysninger, der indsamles på denne måde (f.eks. virksomhed, fornavn og efternavn, postadresse, land, telefonnummer, e-mailadresse, kundenummer) er nødvendige for oprettelsen af en konto til dig og sikrer et tidsbesparende og omkostningseffektivt samarbejde. De behandlede personoplysninger bruges til kontrol af adgang til samarbejdsværktøjet, til indgåelse og opfyldelse af virksomhed-til-virksomhed-kontrakter samt til vedligeholdelse af vores forretningsforhold. Vi vil ikke kunne indgå og opfylde en virksomhed-til-virksomhed-kontrakt, hvis du ikke angiver dine personoplysninger, da de er nødvendige i kontraktmæssig sammenhæng.
 
Vi sletter alle data, du overfører til os via samarbejdsværktøjet, så snart det ikke længere er nødvendigt eller påkrævet ved lov at gemme dem (obligatoriske tilbageholdelsesperioder).
 
Digital post (Nyhedsbrev)
Vi tilbyder dig muligheden for at abonnere på vores nyhedsbreve (digital post) for at holde dig opdateret om Windoor Danmark - relevante nyheder og begivenheder. Dermed giver du dit samtykke til at modtage nyhedsbreve.
 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve, kan du tilbagekalde dit samtykke på et hvilket som helst tidspunkt. Benyt venligst frameldingsfunktionen til det formål, eller kontakt os på info@windoor.dk.
 
Kontaktformular
Vi tilbyder dig muligheden for at kontakte os direkte ved brug af vores kontaktformular. Du kan indsende forslag, anmodninger, klager og forespørgsler til os om vores websted, tjenester og produkter. Desuden kan du bestille en brochure eller reservere et besøg i vores showroom. De personoplysninger, der indsamles på denne måde (navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, profession/branche og produktinteresse) bruges udelukkende til de førnævnte formål.
 
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du benytte de kontaktoplysninger, der er angivet i modtagelsesbekræftelsen på din meddelelse, eller kontakt os på info@windoor.dk. 
 
Vi sletter alle data, du overfører til os via kontaktformularer, så snart det ikke længere er nødvendigt eller påkrævet ved lov at gemme dem (obligatorisk tilbageholdelsesperiode).
 
Tekniske oplysninger vedrørende browserindstillinger
Når du benytter indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger for din browser, kan du forhindre tredjeparter i at overvåge dine browsingvaner. Til det formål skal du aktivere privat tilstand. Desuden er det også hensigtsmæssigt at deaktivere eller begrænse cookies i dine browserindstillinger. Du kan generelt også fuldstændig forhindre indlæsning af plugins ved at benytte tilføjelsesprogrammer (såkaldte "script blockers") for din browser.
 
Yderligere oplysninger findes i instruktionerne for den browser, du bruger: