Service

I Windoor Danmark stopper servicen ikke, når vi afleverer de færdige altaner til vores kunder.

Vi tilbyder en række forskellige services, der skal sikre, at I får glæde af jeres altaner i mange år fremover. Jeres altaner vil derfor jævnligt blive tjekket for slitage, mangler og sikkerhed.

Windoor Danmark tilbyder en serviceaftale, når vi leverer jeres altaner. Serviceaftalen indebærer en periodisk gennemgang af samtlige altaner i bebyggelsen, som typisk vil foregå hvert andet år. Ved gennemgangen foretager Windoor Danmark smøring og evt. justering af bevægelige dele, der hører til altanelementerne. Windoor Danmark foretager også en visuel kontrol af altanerne for at afgøre, om der er tegn på skader.

Efter gennemgangen udarbejdes en servicerapport med de konstaterede skader eller mangler. Hvis skader og mangler ikke kan udbedres på stedet, kontakter Windoor Danmark jer med forslag og tilbud på udbedring.

Såfremt I ikke ønsker at tegne en serviceaftale med Windoor Danmark, har I mulighed for at rekvirere vores servicemand, hvis der opstår akutte skader.
Afhjælpning af akutte skader kan rekvireres ved at udfylde og indsende dette skema til service.dk@sunparadise.com. HUSK at vedhæft evt. rekvisition.

Se betingelser, timepriser og zone-tillæg for udførelse af service her:

Hvis I har tilknyttet ejendomsfunktionær eller anden virksomhed, som udfører service på jeres altaner, kan Windoor Danmark tilbyde salg af reservedele til vores aktuelle systemer. Bestilling af reservedele kan gøres ved at udfylde og indsende dette skema til service@windoor.dk.

Nedenstående kan du hente vores montagevejledninger og tjkeliste: